OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

PROVOZOVATEL
Internetový obchod s použitými zbožím www.modely.sisel.cz provozuje firma Martin Šelemberk ič:88864294   (dále jen provozovatel)

OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJU
Provozovatel stránek www.modely.sisel.cz prohlašuje a zavazuje se, že veškeré údaje osobní povahy, které získá od svých zákazníku, nebude sdělovat třetím osobám a bude je využívat výlučně pro potřebu uzavření kupní smlouvy. Objednávku v e-shopu lze uslutečnit bez registrace. Na žádost registrovaného uživatele provozovatel provede vymazání jeho registrovaných údajů.

OBJEDNÁVKA
1. Je možno objednávat přes e-shop, v případě objednání zboží "na firmu" musí objednávka obsahovat i IČ a DIČ.
Nebude-li kontakt na objednavatele úplný objednávku nebudeme akceptovat.

TERMÍN DODÁNÍ
Obvyklý termín dodání je 7 pracovních dnů.

DOPRAVA A CENA DOPRAVY
Zboží zasíláme obvykle Českou poštou obvykle do druhého pracovního dne od objednávky či připsání platby. O odeslání informujeme mailem s podacím číslem (pro sledování zásilky přes stránky České pošty) a zadáváme i SMS avízo (pošta vám pošle SMS, že zásilka dorazila na vaši poštu a bude vám doručena).


ÚHRADA ZA ZBOŽÍ
Úhrada zboží probíhá buď v hotovosti, bank. převodem na číslo účtu, platbou za dobírku v případě osobního odběru je úhrada možná i v hotovosti.

V případě, že kupující neuhradí platbu za zboží do jednoho měsíce od data objednávky si prodávající vyhrazuje právo tuto objednávku zrušit.

ZÁRUKA NA ZBOŽÍ

ZBOŽÍ V NAŠEM E-SHOPU NENÍ NOVÉ, JEDNÁ SE POUZE O ZBOŽÍ POUŽITɧ
Záruka na vyzkoušení zboží je 14dní od převzetí.

REKLAMACE
Pokud nebude dohodnuto jinak, reklamace se vyřizují v sídle provozovatele. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.
V případě vady zboží, která se projeví v průběhu záruční doby, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu, výměnu nebo vrácení peněz dle účtované ceny zboží. Při reklamacích zasílaných poštou na dobírku bez předchozí dohody má prodávající právo zásilku odmítnout. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace, v případě nahrazení výrobku jiným výrobkem, začíná běžet záruční doba nová. V případě neoprávněné reklamace bude zákazníkovi naúčtováno případné zaslání na jeho adresu.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY / bez udání důvodu
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku c. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí být zboží vráceno v původním stavu a posláno zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí peníze za zboží převodem na účet nebo mu je vydá v hotovosti na adrese provozovatele. Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem, a v takovém případe nelze od kupní smlouvy odstoupit.

PLATNOST ÚDAJU, CENY
Veškeré údaje uváděné na stránkách www.modely.sisel.cz jsou nezávazné a podléhají potvrzení ze strany provozovatele. Některé fotografie na webu jsou pouze ilustrační. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu cen.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím se kromě těchto obchodních podmínek řídí obchodními podmínkami prodávajícího, které jsou k dispozici v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách a postup při uplatnění nároku z vad zboží (reklamace) reklamačním řádem prodávajícího, který je k dispozici rovněž v sídle prodávajícího nebo na jeho internetových stránkách.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky a jejím odesláním seznámil s těmito obchodními podmínkami, obchodními podmínkami prodávajícího a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.

Vyplněním a odesláním elektronické objednávky kupující současně potvrzuje, že mu byly prodávajícím v jeho obchodních podmínkách přístupných z 'www prohlížeče' poskytnuty informace dle ust. § 53 odst. 4 občanského zákoníku, tj. identifikační údaje prodávajícího (obchodní název, IČ, sídlo, event. bydliště v případě fyzické osoby), název objednaného zboží a jeho hlavní charakteristiky, cena zboží, náklady na dodání, způsob platby a dodání, poučení o právu na odstoupení od smlouvy dle ust. § 53 odst. 6 občanského zákoníku, náklady na použití komunikačních prostředků na dálku a doba, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

PLATNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK
Tyto obchodní podmínky se vztahují na obchodní případy realizované využitím www.modely.sisel.cz . Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2013 do odvolání.


NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ